Professionell leverantör av IT och bildteknik för industri och företag

Täthet och IP klassning

  • Täthet och IP klassning

Vi pratar ibland om att saker är vattentäta eller vädertåliga. Med vattentät är nog den allmänna uppfattningen att vi menar helt tät mot vatten och fukt. Men i verkligheten finns ingenting som är 100 % tätt. Förr eller senare letar sig vatten och även andra molekyler in i höljet, Det är naturens lag. Med uttrycket vädertålig däremot menar vi oftast ingenting om höljets täthet  Det kan även vara så att apparaten och dess innehåll klarar av inträngande ämnen eller så har den funktioner för att reducera effekten av att det kommer in ämnen.

I sammanhang där man vill beskriva en kapslings täthet används i huvudsak 2 klassificeringssystem: IP klassning samt NEMA. Med dessa system försöker man definiera hur mycket ett hölje  skyddar mot att fasta ämnen och vätskor som kan komma in i höljet. En IP-klassificering avser endast skydd mot  främmande föremål och inträngande av vatten, medan NEMA-klassificeringar även beaktar andra detaljer, såsom korrosions- och konstruktionsdetaljer.  Eftersom de två systemen använder olika testparametrar är de inte direkt jämförbara eller lätt konverterade. Det är möjligt att säga att en NEMA-typ motsvarar en viss IP-klassificering, men det är inte möjligt att säga att ett IP-klass motsvarar en NEMA-typ. Jämförelsen av en NEMA- och IP -klass  blir därför ungefärlig. IP -systemet är det man mest använder i Europa.


IP klassingen 1:a siffran 

KlassningBeskrivning
IP0XOskyddat
IP1XMinst 50 mm i diameter
IP2XMinst 12,5 mm i diameter ("Provfinger")
IP3XMinst 2,5 mm i diameter
IP4XMinst 1 mm i diameter
IP5XDammskyddat
IP6XDammtätt


IP klassingen 2:a siffran 

KlassningBeskrivningDetaljer
IPX0Oskyddat-
IPX1Droppskyddat (endast vertikala droppar)Test: 10 minuters Vatten som motsvarar 1 mm regn per minut
IPX2Droppskyddat vid max 15° lutningTest: 10 minuters Vatten som motsvarar 3 mm regn per minut
IPX3StrilsäkertTest: 5 minuters vatten volym: 0.7 liter per minut Tryck: 80–100 kPa
IPX4StriltättTest: 5 minuters vatten volym: 10 liter per minut Tryck: 80–100 kPa
IPX5SpolsäkertTest: minst 15 minuters vatten volym: 12.5 liter per minut Tryck: 30 kPa från 3 m
IPX6SpoltättTest: minst 3 minuters vatten volym: 100 liter per minut Tryck: 100 kPa från 3 m
IPX7Vattentålig (nedsänkt i vatten)Test: 30 minuters nedsänkning till ett djup av 1 m mätt vid botten av anordningen, om anordningen är högre än 85cm, ska det vara minst 15 cm till toppen av anordningen
IPX8Tryckvattentätt (nedsänkt i vatten)Test: Nedsänkning i vattendjup som anges av tillverkaren, i allmänhet är största djup 3 m
IPX9KSkydd mot högtryckstvättningTest: Vatten som spolas med högt tryck runt hela objektet får inte ha skadlig inverkan


Ungefärlig översättningstabell IP - Nema

NEMA IPNEMA beskrivningIP Beskrivning 
1IP10Kapslingar konstruerade för inomhusbruk för att ge ett visst skydd mot oavsiktlig kontakt med den inkapslade utrustningen. Även visst skydd mot nedfallande smuts.
1 = Skydd mot fasta främmande föremål med en diameter på 50 mm och större0 = Inget skydd
2IP11Kapslingar konstruerade för inomhusbruk för att ge en hög grad av skydd mot oavsiktlig kontakt med den inkapslade utrustningen, för att ge en viss skydd mot nedfallande smuts och för att ge en viss skydd mot dropp och lätt stänk av vätskor1 = Skydd mot fasta främmande föremål med en diameter på 50 mm och större1 = Skyddad mot vertikalt fallande vattendroppar
3IP54Enclosures constructed for either indoor or outdoor used to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to proved a degree of protection against falling dirt, rain, sleet, snow, and windblown dust; and that will undamaged by external formation of ice on the enclosure5 = Protected against dust - Limited to ingress (no harmful deposit)4 = Protected against water sprayed from all directions - Limited to ingress permitted.
3RIP14Enclosures constructed for either indoor or outdoor used to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a degree of protection against falling dirt, rain, sleet, and snow; and that will be undamaged by external formation of ice on the enclosure1 = Protected against vertically falling water drops4 = Protected against water sprayed from all directions - Limited to ingress permitted.
3SIP54Enclosures constructed for either indoor or outdoor use to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a degree of protection against falling dirt, rain, sleet, snow, and windblown dust; and in which the external mechanism(s) remain operable when ice laden.5 = Protected against dust - Limited to ingress (no harmful deposit)4 = Protected against water sprayed from all directions - Limited to ingress permitted.
4IP66Enclosures constructed for either indoor or outdoor use to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a degree of protection against falling dirt, rain, sleet, snow, windblown dust, splashing water, and hose-directed water; and that will be undamaged by the external formation of ice on the enclosure6 = Totally protected against dust6 = Protected against strong jets of water from all directions - Limited to ingress permitted.
4XIP66Enclosures constructed for either indoor or outdoor use to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a degree of protection against falling dirt, rain, sleet, snow, windblown dust, splashing water, hose-directed water, and corrosion; and that will be undamaged by thee external formation of ice on the enclosure6 = Totally protected against dust6 = Protected against strong jets of water from all directions - Limited to ingress permitted.
5IP52Enclosures constructed for indoor use to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a degree of protection against falling dirt; against settling airborne dust, lint, fibers, and flyings; and to provide a degree of protection against dripping and light splashing of liquids.5 = Protected against dust - Limited to ingress (no harmful deposit)2 = Protected against direct sprays of water up to 15° from the vertical.
6IP67Enclosures constructed for either indoor or outdoor use to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a degree of protection against falling dirt; against hose-directed water and the entry of water during occasional temporary submersion at a limited depth; and that will be undamaged by the external formation of ice on the enclosure.6 = Totally protected against dust7 = Protected against the effects of temporary immersion between 15cm and 1m. Duration of test 30 minutes.
6PIP67Enclosures constructed for either indoor or outdoor use to provide a degree of protection to the personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a degree of protection against falling dirt; against hose-directed water and the entry of water during prolonged submersion at a limited depth; and that will be undamaged by the external formation of ice on the enclosure6 = Totally protected against dust7 = Protected against the effects of temporary immersion between 15cm and 1m. Duration of test 30 minutes.
12 and 12KIP52Enclosures constructed (without knockouts) for indoor use to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a degree of protection against falling dirt; against circulating dust, lint, fibers, and flying; and against dripping and light splashing of liquids5 = Protected against dust - Limited to ingress (no harmful deposit)2 = Protected against direct sprays of water up to 15° from the vertical.
13IP54Enclosures constructed for indoor use to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a degree of protection against falling dirt; against circulating dust, lint, fibers, and flyings; and against the spraying, splashing, and seepage of water, oil, and noncorrosive coolants.5 = Protected against dust - Limited to ingress (no harmful deposit)4 = Protected against water sprayed from all directions - Limited to ingress permitted.
Comments

Write Comment

Give Rating

Please login or register to give rating