Professionell leverantör av IT och bildteknik för industri och företag

Fordonsdator

Fordons dator

Till utseendet skiljer sig inte fordons datorn direkt från andra industriell box / mini -pc. Så vad är annorlunda?

I fordon är förutsättningarna lite tuffare. Det skakar, vibrerar och kan bli stora temperaturskillnader snabbt. En fordonsdator är uppbyggd med det i åtanke och har mycket bättre förutsättningar för att klara detta än andra datorer.

Strömmatningen är ofta mer ostabil och det förekommer spikar och variation i spänningen, ibland även andra störningar. . En fordons pc har ofta ett stort spann för sin drivspänning för att klara variationer och spikar. Vanligtvis mellan 9-36V.

Ofta behövs någon form av styrning eller automatik hur datorn ska bete sig när fordonet stängs av eller på. Därför kan en fordonsdator vara försedd med en mekanism så att vid start av fordonet hinner fordonet komma igång och stabilisera sin ström innan datorn startar. Likadant vid avstängning slår inte datorn av direkt utan backas ner och stängs av på rätt sätt för att skydda datorn. Tidsintervallen för start och avstängning kan ofta justeras så man t.ex. kan lämna fordonet kortare stunder utan att datorn stängs av.

Vissa fordonsdatorer kan även förses med batteribackup som extra säkerhet om fordonet av någon anledning skulle bli helt strömlöst.

Vårt sortiment består av tusentals produkter och varianter så det är svårt att visa alla här. Hittar du inte vad du söker? Gör en förfrågan så ger vi dig ett förslag!

Det finns inga produkter som vi visar i denna kategori. Gör en förfrågan så ger vi ett förslag istället!