Professionell leverantör av IT och bildteknik för industri och företag

Optical Bonding

  • Optical Bonding

Optical Bonding är en process där man eliminerar luftfickan mellan LCD panel och skydds/touch glas, ett utrymme där det annars kan uppstå kondens dels om skärmen brukas i fuktiga miljöer men även vid skiftande temperaturer.

Utrymmet fylls med en silicon baserad gele som också fungerar som ett lim mellan ytorna. Genom en kemisk process stelnar gelen till en fastare form och LCD'n, siliconet samt glaset bildar tillsammans en solid enhet.

Det finns tre fördelar att förse en bildkskärm med Optical Bonding. För det första elimineras risken för kondens mellan LCD och glas. För det andra minskas antalet reflekterande ytor för en klarare bild. Den tredje fördelen är att konstruktion blir en starkare slutprodukt med högre tolerans för slag och vibrationer.

Optical-01.png

Utan Optical Bonding kan partiklar och kondens hamna mellan skyddsglaset och bildpanelen.

Optical-02.png

Mellanrummet fyllt med silikonbaserad massa ger inget utrymme för att smuts eller kondens ska kunna komma mellan skyddsglas och bildpanelen.

Optical-03.png

Utan Optical Bonding får man fler ljusbrytande ytor vilket ökar risken för reflexer och spökeffekter.

Optical-04.png

Med Optical Bonding minimimar man antalet ytor som kan ge upphov till reflexer. Skärmen ger på så sätt betydligt tydligare och kontrastrikare bild speciellt i stark ljussken.


Comments

Write Comment

Give Rating

Please login or register to give rating