Professionell leverantör av IT och bildteknik för industri och företag

Integritetspolicy

När du köper varor, utnyttjar vår support, kontaktar oss eller skapar ett konto kommer vi spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med detta är i första hand för att

·         Kunna administrera dina beställningar eller förfrågningar.

·         Få statistik för att utveckla och förbättra vår webbplats och marknadsföring.

·         Genomföra marknadsföringsåtgärder.

·         Förse dig med relevant information och anpassade erbjudanden.

·         Följa lagar som rör vår redovisning och bokföring som kräver att vissa uppgifter lagras.

 

Observera ! Att lagra och behandla statistik om någons beteende när man bara besöker vår hemsida innebär inte automatiskt att vi handhar personuppgifter av den art man syftar på i GDPR -lagen även om vi använder oss av en cookie för att göra det.

 

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter, vilka uppgifter det är samt hur länge de sparas kan du se i tabellen nedan.

 

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med en eller flera av våra sammarbetspartners enligt nedan.

DHL, Posten, UPS samt Alltransport AB vas avser frakter.

SVEA ekonomi AB vad avser betalningar

Google Analytics vad avser webb statestik.

 

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en annan tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi har ej för avsikt att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/ESS men om så ändå skulle ske kommer vi vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

 

Personuppgiftsansvarig är SDL system och Butik AB, org nr 5562368547, Södra Oskarsgatan 3B, 582 73 Linköping, Sverige. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på vårt kontaktformulär på vår hemsida.


Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 


Tabell över rättslig grund, kategori av uppgifter samt lagringstid:


Ändamål

För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support


Rättslig grund

Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)


Kategorier av personuppgifter

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation


Lagringstid

Om du registrerat konto finns informationen kvar tills du avslutar kontot, dock förlängt upp till två år efter din senaste aktivitet hos oss (till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst). I annat fall två år efter att du senast varit aktiv hos oss. Om avtal med oss löper längre (t.ex. vid förlängd garanti eller andra åtaganden) är lagringstiden lika med avtalstiden + 1 år.Ändamål

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen


Rättslig grund

Rättslig förpliktelse


Kategorier av personuppgifter

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation


Lagringstid

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

 

 

Ändamål

För att marknadsföra oss och våra samarbetspartners varor och tjänster genom post, e-post, telefon, SMS/MMS eller annan mer eller mindre riktad marknadsföring


Rättslig grund

Intresseavvägning


Kategorier av personuppgifter

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation


Lagringstid

Två år efter att du senast varit aktiv hos oss, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

 

 

Ändamål

Besöks och beteendestatistik på våra webbplats


Rättslig grund

Samtycke (t.ex. vid skapande av konto eller accept av cookies)


Kategorier av personuppgifter

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation


Lagringstid

Två år efter att du senast varit aktiv hos oss, till exempel genom besöka vår webbplats eller kontakta vår kundtjänst.