Professionell leverantör av IT och bildteknik för industri och företag

Touch teknik

 • Touch teknik

Historia

Idén med att kunna peka och markera på en bildskärm uppfanns redan på 1960 talet men det är först på senare tid det slagit igenom till att användas på allt fler tekniska apparater. Förklaringen är att tekniken utvecklats och blivit billigare, enkelheten genom att slippa mus, tangentbord samt att man idag lätt kan bygga snygga och användarvänliga grafiska gränssnitt som för oss människor ter sig mer logiska än med text, inte minst för barn som inte hunnit lära sig att läsa. Under resans gång har det utvecklats flera olika tekniker för att detektera var man sätter sitt finger. Från början bara med ett finger men nuförtiden även med flera fingrar samtidigt s.k. multitouch. De olika tekniker som finns har var och en sina för och nackdelar som ofta gör att en av dessa lämpar sig bättre än andra för att användas i en viss applikation.

Multitouch och enkeltouch

Från början fanns bara enkeltouch och touchen gjordes helt enkelt så att den simulerade musen dvs. där man tryckte på touchen tyckte datorn att man klickade med musen. Det gjorde det enkelt att ersätta musen med en touchskärm. Dock ställde det krav på att knappar m.m. gjordes tillräckligt stora eftersom fingret inte har så stor noggrannhet som musen. Än idag används samma funktion att musen simuleras vad avser enkeltouch men med multitouch ändras förutsättningarna lite, i grunden finns fortfarande mussimuleringen men med multitouch även möjligheten till flera funktioner samtidigt. För det mesta kan man dock använda en multitouch som enkeltouch på en dator där mjukvaran inte stödjer multitouch.

Multitouch har idag blivit mer standardiserat och använder man sig av t.e.x. någon av de senaste versionerna av Windows brukar många multitouchar inte ens behöva några speciella drivrutiner utan allt finns inbyggt i Windows. Men det räcker dock inte med att touchen och operativsystemet förstår varandra för att kunna använda multutouch. Även övriga program man ska använda måste ha stöd för multitouch och de funktioner man vill använda.

Multitouch är alltså ingen speciell touchteknik utan är en benämning på att touchen detekterar mer än en touchpunkt samtidigt. Alla touchtyper kan dock inte detektera flera touchpunkter samtidigt vilket du kan läsa mer om under respektive touchtyp nedan.

Anslutningsgränssnitt, drivrutiner

Den vanligaste anslutningen till touch är utan tvekan USB som brukar fungera enkelt och utan problem. Alternativet är seriell RS232 anslutning viken brukar väljas för att få den stabilaste anslutningen men kräver då drivrutin.

Idag finns ofta stöd i både touchen och de flesta moderna operativsystem för att kunna fungera ihop utan att behöva använda speciella drivrutiner (USB). De är så att säga ”plug and play” och bara att koppla ihop. För vissa  andra behövs dock drivrutiner som då oftast finns till de vanligaste operativsystemen. Det brukar vara enkelt att installera och få  det att fungera men till t.ex. i Linux kan det vara lite mer handpåläggning p.g.a Linux många olika varianter och distributioner.

Resistiv touch

Resistive-touch

Den hittills mest vanliga touch-teknologin är den resistiva. Antagligen för den funnits länge, har ett lågt pris är pålitlig och fungerar bevisligen bra i en rad varierande miljöer. Eftersom den detekterar touch med tryck fungerar det att trycka med nästan vad som helst men man bör undvika vassa föremål för att inte skada ytan. Det tryckkänsliga skiktet består av plast som innehåller att antal nästan osynliga metalltrådar, ofta 4, 5 eller 8 st. Ju fler trådar desto större nogranhet men ofta trycker man med fingrar så noggrannheten behöver inte vara så stor och då räcker ofta 4 trådar bra. Om någon tråd dock skulle sluta att fungera är det bra att ha en modell med fler trådar. Då kan touchen ändå ofta användas ändå utan man kanske ens märker det. Det vanligaste är därför att man använder den 5 trådiga. Det tryckkänsliga plasten sitter ofta i sin tur på en glasskiva men kan även sitta själv som en enkel plastskiva framför bildpanelen. Det senare är inte ovanligt på mindre touchskärmar ned på ett par tum stora. Plastskiktet kan dock ge upphov till försämrad bild eller ge oönskade reflexer. Men med de flesta moderna resistiva toucharna av bättre kvalitet är detta försumbart.

Egenskaper

 • Storlekar: Från någon tum till ca 20”
 • Detekterar: Genom tryck
 • Touch punkter: Singel
 • Övrigt: Slitstark vid normalt bruk
 • Känslig för vassa föremål
 • Mindre lämpad att dra objekt

Kapacitiv touch

Kapacitiv-touch

Den kapacitiva touchen består av en glasskiva med ett skikt av genomskinlig metalloxid som är känsligt för kapacitiva förändringar. En svag ström genom glaset registrerar minsta beröring men alla material ger inte utslag för den kapacitiva touchen detekterar bara material som kan förändra kapacitansen på ytan t.ex. ett finger eller en touchpenna avsedd för kapacitiv touch. På senare tid har den kapacitiva touchen vidareutvecklats till en variant som kallas för projicerande kapacitiv touch.( Mer information om den finns under en egen rubrik). Det kapacitiva skiktet ger väldigt liten försämring av bilden och anses vara helt försumbar.

Egenskaper

 • Storlekar: Från ca 10-32”
 • >Detekterar: Förändringar i kapacitansen
 • Touch punkter: Oftast bara singel
 • Övrigt: Slitstark och tålig
 • Repor kan dock påverka funktionen lokalt
 • Fungerar mindre bra med handskar
 • Ganska bra att dra objekt

SAW touch

SAW-touch

Surface Acustic Wave (SAW) använder sig av ljudvågor för att detektera beröring av glasytan. På kanterna på en glasskiva sitter tekniken för att sända ut och ta emot ljudvågorna. Fördelen med denna teknologi är att den är okänslig för repor eller skador i glaset, är extremt slagtålig då det ofta är en tjockare härdad glasskiva man använder som glas. Bildmässigt är det ingen skillnad på härdat glas och ett vanligt glas. SAW tillverkas för monitorer från ca 6” till 32”.

Egenskaper

 • Storlekar: Från ca 6-32”
 • Detekterar: Ljudvågor
 • Touch punkter: Singel
 • Övrigt: Okänslig för repor
 • Tålig mot slag mm.
 • Smuts och vätskor på glaset kan påverka touchen negativt

Infraröd touch

IR-touch

Infraröd touch använder sig av infraröda ljusstrålar för att detektera beröring av glasytan. På kanterna på en glasskiva sitter dels infraröda ljusdioder och dels detektorer för infrarött ljus. Enkelt kan man säga att där ljusstrålen bryts så detekteras en touchtryckning.
Fördelen med denna teknologi är att den är okänslig för repor eller skador i glaset, är extremt slagtålig för att det ofta är en tjockare härdad glasskiva man använder. Kanterna kan även göras vatten och dammsäkra. Den härdade glasskivan ger inte sämre bild än ett vanligt glas.
De nackdelar som finns är att avläsningselektroniken kräver en lite upphöjd ram runt kanterna samt att starkt solljus eller liknande som lyser direkt på touchen kan störa den infraröda avläsningen. Det är även lätt att få oönskade touchdetektioner då den är känslig för allt material även om det inte berör glaset. P.g.a. dess tåliga konstruktion brukar infraröd touch användas i mycket krävande miljöer.

Egenskaper:

 • Storlekar: från ca 10” upp till över 100”.
 • Detekterar: Infraröda ljusstrålar
 • Touch punkter: Singel och multi
 • Övrigt: Okänslig för repor och slag.
 • Fungerar lika bra på drag som klick
 • Kan göras vatten och damsäker

Projicerad kapacitiv

PCAP-touch

Projicerad kapacitiv touch har på senare tid blivit mycket populär och verkar vara den typ av touch som kommer bli vanligast i framtiden. Den används idag på telefoner, touchplattor och touchskärmar överlag. I de flesta fall för den är väldigt responsiv, utmärkt att dra objekt samt även tillåter multitouch. Det är troligen även den teknologi för touch som går att få mest tålig och vandalsäker då teknologin tillåter att den t.ex. sätts bakom ett tjockare skyddsglas på upp till ca 25mm och fortfarande kan detektera touch genom skyddsglaset. Den består av en laminerad glasskiva med ingjutna tunna metalltrådar för avkänningen. Känsligheten kan bli så hög att man även kan använda handskar på t.ex. ett skyltfönster där touchen sitter bakom glaset.

Egenskaper:

 • Storlekar: Från några tum till över 100”
 • Detekterar: Förändringar i kapacitansen
 • Touch punkter: Multi
 • Övrigt: Okänslig för repor.
 • Tålig mot slag m.m. beroende på glastyp
 • Utmärkt att dra objekt med
 • Kan göras vatten och dammsäker

Optisk touch

Optisk-touch

Denna typ av touch använder sig av ljus för att detektera touchtryck. I en ram runt glaset sitter 2 st kameror, ljuskällor (ofta infraröda) samt reflekterande skikt, ofta en tejp. En touch detekteras på så sätt att det reflekterade ljuset till kamerorna förändras. Många egenskaper sammanfaller med den infraröda touchen eftersom tekniken är väldigt lik. Den kan dock vara känslig för starkt ljus.

Egenskaper:

 • Storlekar: från ca 12” upp till 120”.
 • Detekterar: Ljusstrålar
 • Touch punkter: Singel och multi
 • Övrigt: Okänslig för repor.
 • Tålig mot slag m.m.
 • Bra på att dra objekt med
 • Kan göras vatten och damsäker


Comments

Write Comment

Give Rating

Please login or register to give rating